Shopin

 दुकान,घर व गाळ्याच्या दुरुस्ती/नूतनीकरणासाठी कर्ज

 • उद्देश

  दुकान, घर व गाळा इ. च्या नूतनीकरणासाठी.

  कमाल रक्कम

  जास्तीत जास्त रु. 10.00 लाख (महानगरीय क्षेत्रे)/रु.6.00 लाख (इतर क्षेत्रांसाठी) (गृहनिर्माण कर्जदार आणि इतरांसाठी.)

  पात्रता

  कर्जदाराची घटना:- व्यक्ती, एकमालक संस्था, भागीदारी संस्था, प्रा. लि./लि. कंपनी इ.

  पात्रता परतफेड क्षमतेनुसार = परतफेड क्षमता * 100000 / समान मासिक हप्ता

  ज्यामध्ये,
  परतफेड क्षमता = निव्वळ मासिक उत्पन्न – (वजा) किमान हातात पडणारे वेतन –(वजा) अन्य कर्जांच्या वजावटी.

  अ. विद्यमान गृहकर्जधारकासंदर्भात घराची दुरुस्ती व नूतनीकरण , इतरांच्या बाबतीत - निव्वळ वेतन / उत्पन्नाचे 40% किमान निव्वळ पगार / उत्पन्न रू .11,000 आणि जास्तीत जास्त निव्वळ पगार / उत्पन्न रू .20,000 / -

  कर्जाची रक्कम सदनिक/घर, दुकान गाळ्याच्या बाजारमूल्याच्या 80% पेक्षा अधिक असणार नाही.

   


  परतफेड

  घराच्या दुरुस्ती व नूतनीकरणासाठी 84 महिन्यांचा समतोल हप्ता.

  दुकान / गाळा दुरुस्तीसाठी 120 महिन्यांचा समतोल हप्ता.

  व्याजदर

  येथे क्लिक करा

  मार्जिन

  10.00 लाख रुपयांपर्यंत - काहीही नाही

  दुकान / गाळा दुरुस्तीसाठी: - रु.10.00 लाखांपेक्षा जास्त - 25%

  दुकान / गाळा / घरासाठी सध्याच्या कर्जाच्या बाबतीत, एकूण कर्जाची रक्कम बाजार मूल्याच्या 80% पेक्षा जास्त नसावी.

  सदस्यत्व

  अर्जदार :-
  a) कर्ज रू. 1.00 लाखपर्यंत - नाममात्र सदस्यत्व
  b) कर्ज रू. 1.00 लाखपेक्षा अधिक - नियमित सदस्यत्व

  हमीदार: नाममात्र सदस्यत्व

  हमीदार

  एक हमीदार.

  मुख्य तारण

  मूळ समभाग प्रमाणपत्र, नोंदणीकृत खरेदीखत/करार, सोसायटीचे ना हरकत प्रमाणपत्र सादर केल्यास सदनिका/दुकानाची समन्यायी गहाणवट व अर्जदार/सदनिका मालक सदनिकेमध्ये राहात असणे आवश्यक..

  आनुषंगिक तारण

  काही नाही

  सेवा शुल्क

  सेवा मॅन्युअल शुल्कानुसार.

  हिस्सा

  मर्यादेच्या प्रमाणात शेअरहोल्डिंगचे नियम

  विमा

  फर्निचर/फिक्स्चर, उपकरणे आणि सदनिका/घर/दुकान/गाळा यांचा विमा.