Shopin

सदनिका/घर, दुकान व गाळ्याच्या दुरुस्ती/नूतनीकरणासाठी कर्ज

 • उद्देश

  सदनिका/घर, दुकान व गाळा इ. च्या नूतनीकरणासाठी.

  कमाल रक्कम

  कमाल रू. 10.00 लाख

  पात्रता

  कर्जदाराची घटना:- व्यक्ती, एकमालक संस्था, भागीदारी संस्था, प्रा. लि./लि. कंपनी इ.

  पात्रता परतफेड क्षमतेनुसार = परतफेड क्षमता * 100000 / समान मासिक हप्ता

  ज्यामध्ये,
  परतफेड क्षमता = निव्वळ मासिक उत्पन्न – (वजा) किमान हातात पडणारे वेतन –(वजा) अन्य कर्जांच्या वजावटी.

  समान मासिक हप्ता वजा केल्यानंतर हातात पडणारे किमान वेतन/ उत्पन्न = रू. 10,000/- द. म.:-
  कर्जाची रक्कम सदनिक/घर, दुकान गाळ्याच्या बाजारमूल्याच्या 80% पेक्षा अधिक असणार नाही.

  परतफेड

  120 समान मासिक हप्ते

  व्याजदर

  येथे क्लिक करा

  मार्जिन

  काही नाही

  सदस्यत्व

  अर्जदार :-
  a) कर्ज रू. 1.00 लाखपर्यंत - नाममात्र सदस्यत्व
  b) कर्ज रू. 1.00 लाखपेक्षा अधिक - नियमित सदस्यत्व

  हमीदार: नाममात्र सदस्यत्व

  हमीदार

  एक हमीदार.

  मुख्य तारण

  मूळ समभाग प्रमाणपत्र, नोंदणीकृत खरेदीखत/करार, सोसायटीचे ना हरकत प्रमाणपत्र सादर केल्यास सदनिका/दुकानाची समन्यायी गहाणवट व अर्जदार/सदनिका मालक सदनिकेमध्ये राहात असणे आवश्यक..

  आनुषंगिक तारण

  काही नाही

  सेवा शुल्क

  मंजूर रकमेच्या 0.60% + लागू असल्याप्रमाणे जीएसटी

  हिस्सा

  मर्यादेच्या प्रमाणात शेअरहोल्डिंगचे नियम

  विमा

  फर्निचर/फिक्स्चर, उपकरणे आणि सदनिका/घर/दुकान/गाळा यांचा विमा.