Shopin

अनिवासी भारतीय ठेवींसाठी व्याजदर

एनआरई ठेवींकरता व्याजदर

बचत ठेवी 2.75% द. सा.

दि. 19.01.2023 पासून एकगठ्ठा ठेवींसह एनआरई ठेवींकरता व्याजदर

ठेवीचा अवधी

व्याजदर (%) p.a.

12 महिने 

   6.60

12 महिन्यांपेक्षा अधिक ते  24 महिनेपर्यंत व सह

  7.00
24 महिन्यांपेक्षा अधिक ते  36 महिनेपर्यंत व सह    7.60 
36 महिन्यांपेक्षा अधिक ते  120 महिनेपर्यंत व सह  6.25

दि. 01.03.2024 ते दि. 31.03.2024 परकीय चलन अनिवासी (एफसीएनआर) / निवासी परकीय चलन (आरएफसी) मुदतठेवींकरता व्याजदर

ठेवीचा अवधी

यूएसडी %

1 वर्ष व त्यापुढे, पण 2 वर्षांपेक्षा कमी

7.81

2 वर्षे व त्यापुढे, पण 3 वर्षांपेक्षा कमी

7.81

दि. 01.06.2023 पासून एनआरओ मुदतठेवींकरता व्याजदर

ठेवीचा अवधी

व्याजदर (%)

7 दिवस व अधिक, 90 दिवसांपर्यंत व सह

4.25

91 दिवस व अधिक, 180 दिवसांपर्यंत व सह

5.50

181 दिवस व अधिक, 12 महिनेपर्यंत व सह

6.60

12 महिने व अधिक, 24 महिन्यांपर्यंत व सह

7.00
24 महिने व अधिक, 36 महिन्यांपर्यंत व सह 7.60
36 महिने व अधिक, 120 महिन्यांपर्यंत व सह  
6.25