Shopin

परकीय चलनाचे कार्ड दर

 • अभ्युदय सहकारी बँक लि.
  एकात्मिक कोषागार विभाग, कुर्ला पूर्व, मुंबई
  दि. 20.10. 2020 रोजी लागू असलेले विनिमय दर  
  (इंग्रजी भाषेचा कार्ड दर कृपया पहा)

   
  पायाभूत चलन  विक्री
    

   
   खरेदी
   
    टीटीएस बीएस टीसीएस / ट्रॅव्हल कार्ड सीएनएस टीटीबी बीब टीसीएस / ट्रॅव्हल कार्ड सीएनबी सीआयपी
  यूएसडी     73.57 73.63 73.80 74.00 73.16 73.14 72.75 72.55 73.11
  युरो      86.82 86.90 87.15 87.45 86.00 85.95 85.50 85.20 85.90
  जीबीपी     95.61 95.71 96.05 96.45 94.37 94.32 93.75 93.35 94.27
  जेपीवाय   **  70.23 70.37 - - 68.81 68.71 - - -
  सीएचएफ       81.44 81.60 - - 79.80 79.68 - - -
  एचकेडी      9.56 9.58 - - 9.37 9.35 - - -
  एसजीडी      54.62 54.73 - - 53.51 53.43 - - -
  एयूडी       52.21 52.31 - - 51.15 51.08 - - -
  सीएडी      56.21 56.32 - - 55.05 54.97 - - -
  एनझेडडी 48.80 48.90 - - 47.81 47.74 - - -
                     
  • वर दिलेले दर पायाभूत चलनाच्या (जेपीवाय सोडून) 1 एककासाठी व भारतीय रुपयाच्या तुलनेत आहेत आणि हे केवळ सूचक दर आहेत, ज्यांमध्ये बाजारपेठेतील उतारचढावांनुसार दिवसाच्या कुठल्याही वेळी बदलू शकतात.
  • ** जेपीवायचे दर भारतीय रुपयाच्या तुलनेत येनच्या 100 एककांसाठी आहेत.
  • वरील दर भारतीय रुपयांमध्ये 1,00,000/- च्या सममूल्य व्यवहारांकरता वैध आहेत.
  • ## परकीय चलनाच्या बाजारपेठेतील अस्थिरतेमुळे हे दर प्रलंबित ठेवण्यात आलेले आहेत.