Shopin

अनिवासी भारतीय ठेवींसाठी व्याजदर

एनआरई ठेवींकरता व्याजदर

बचत ठेवी 3.00% द. सा.

दि. 01.04.2021 पासून एकगठ्ठा ठेवींसह एनआरई ठेवींकरता व्याजदर

ठेवीचा अवधी

व्याजदर (%)

12 महिने व त्यापुढे, 18 महिनेपर्यंत व सह

   5.50

18 महिन्यांपेक्षा अधिक ते 36 महिनेपर्यंत व सह

  6.00
36 महिन्यांपेक्षा अधिक ते 120 महिनेपर्यंत व सह    5.75

दि. 01.05.2021 ते दि. 31.05.2021, परकीय चलन अनिवासी (एफसीएनआर) / निवासी परकीय चलन (आरएफसी) मुदतठेवींकरता व्याजदर

ठेवीचा अवधी

यूएसडी % जीबीपी %

1 वर्ष व त्यापुढे, पण 2 वर्षांपेक्षा कमी

2.23 2.14

2 वर्षे व त्यापुढे, पण 3 वर्षांपेक्षा कमी

2.30 2.32

दि. 01.04.2021 पासून एनआरओ मुदतठेवींकरता व्याजदर

ठेवीचा अवधी

व्याजदर (%)

7 दिवस व अधिक, 90 दिवसांपर्यंत व सह

4.75

91 दिवस व अधिक, 180 दिवसांपर्यंत व सह

5.00

181 दिवस व अधिक, 18 महिनेपर्यंत व सह

5.50

18 महिने व अधिक, 36 महिन्यांपर्यंत व सह

6.00
36 महिने व अधिक, 120 महिन्यांपर्यंत व सह 5.75