Shopin

अनिवासी भारतीय ठेवींसाठी व्याजदर

एनआरई ठेवींकरता व्याजदर

बचत ठेवी 2.75% द. सा.

दि. 01.11.2022 पासून एकगठ्ठा ठेवींसह एनआरई ठेवींकरता व्याजदर

ठेवीचा अवधी

व्याजदर (%)

12 महिने व त्यापुढे, 18 महिनेपर्यंत व सह

   5.00

18 महिन्यांपेक्षा अधिक ते 36 महिनेपर्यंत व सह

  5.50
36 महिन्यांपेक्षा अधिक ते 60 महिनेपर्यंत व सह  5.85
60 महिन्यांपेक्षा अधिक ते 120 महिनेपर्यंत व सह  
6.10

दि. 01.12.2022 ते दि. 31.12.2022, परकीय चलन अनिवासी (एफसीएनआर) / निवासी परकीय चलन (आरएफसी) मुदतठेवींकरता व्याजदर

ठेवीचा अवधी

यूएसडी % जीबीपी %

1 वर्ष व त्यापुढे, पण 2 वर्षांपेक्षा कमी

6.30 5.43

2 वर्षे व त्यापुढे, पण 3 वर्षांपेक्षा कमी

6.30 5.43

दि. 01.11.2022 पासून एनआरओ मुदतठेवींकरता व्याजदर

ठेवीचा अवधी

व्याजदर (%)

7 दिवस व अधिक, 90 दिवसांपर्यंत व सह

4.00

91 दिवस व अधिक, 180 दिवसांपर्यंत व सह

4.25

181 दिवस व अधिक, 18 महिनेपर्यंत व सह

5.00

18 महिने व अधिक, 36 महिन्यांपर्यंत व सह

5.50
36 महिने व अधिक, 60 महिन्यांपर्यंत व सह 5.85
60 महिने व अधिक, 120 महिन्यांपर्यंत व सह 6.10